BOX Network Plan Promos BOX Network Plan Promos

(Promo Period: February 01 - May 31, 2018) (Panahon ng Promo: Pebrero 01 - Mayo 31, 2018)

Get Plan 200 for Additional 2nd TV BOX Kumuha ng Plan 200 para sa Karagdagang 2nd TV BOX

Additional 2nd TV BOX Plan Karagdagang 2nd TV BOX Plan

with Unlimited Live Premium Channels na may Walang-limitasyong Live Premium Channels

Direct TV from USA, Canada & UK Direktang TV mula sa USA, Canada & UK

Plus over 19,000+ Video On Demand Plus higit sa 19,000+ Video On Demand

PHP P200 2nd Box Plan PHP P200 2nd Box Plan

Get Plan 200 for Additional 3rd TV BOX Kumuha ng Plan 200 para sa Karagdagang 3rd TV BOX

Additional 3rd TV BOX Plan Karagdagang 3rd TV BOX Plan

with Unlimited Live Premium Channels na may Walang-limitasyong Live Premium Channels

Direct TV from USA, Canada & UK Direktang TV mula sa USA, Canada & UK

Plus over 19,000+ Video On Demand Plus higit sa 19,000+ Video On Demand

PHP 200 3rd Box Plan PHP 200 3rd Box Plan

Get Plan 200 for Additional 4th TV BOX Kumuha ng Plan 200 para sa Karagdagang 4th TV BOX

Additional 4th TV BOX Plan Karagdagang 4th TV BOX Plan

with Unlimited Live Premium Channels na may Walang-limitasyong Live Premium Channels

Direct TV from USA, Canada & UK Direktang TV mula sa USA, Canada & UK

Plus over 19,000+ Video On Demand Plus higit sa 19,000+ Video On Demand

PHP 200 4th Box Plan PHP 200 4th Box Plan

TV BOX Network Promos TV BOX Network Promos

(Promo Period: February 01 - May 31, 2018) (Panahon ng Promo: Pebrero 01 - Mayo 31, 2018)

Get P1,000 OFF Kumuha ng P1,000 OFF

for Additional para sa Karagdagang

1 TV BOX Network 1 TV BOX Network

(P3,499 Regular TV BOX Price) (P3,499 Regular TV BOX Presyo)

with Unlimited Live Premium Channels na may Walang-limitasyong Live Premium Channels

Direct TV from USA, Canada & UK Direktang TV mula sa USA, Canada & UK

Plus over 19,000+ Video On Demand Plus higit sa 19,000+ Video On Demand

*For a Limited Time Offer! * Para sa isang Limited Time Offer!

For existing subscribers only Para sa mga umiiral na mga subscriber lamang

PHP 2,499* Now! PHP 2,499 * Ngayon!

Get P500 OFF Kumuha ng P500 OFF

for New Subscribers para sa mga Bagong Subscriber

1 TV BOX Network 1 TV BOX Network

(P3,499 Regular TV BOX Price) (P3,499 Regular TV BOX Presyo)

with 1 Month Unlimited Live Premium na may 1 Buwan Walang limitasyong Live Premium

Direct TV from USA, Canada & UK Direktang TV mula sa USA, Canada & UK

Plus over 19,000+ Video On Demand Plus higit sa 19,000+ Video On Demand

*For a Limited Time Offer! * Para sa isang Limited Time Offer!

For new subscriptions only Para sa mga bagong subscription lamang

PHP 2,999* Now! PHP 2,999 * Ngayon!

1 TV 1 TV

BOX Network BOX Network

Regular Price Regular na presyo

with 1 Month FREE na may 1 Buwan LIBRE

Unlimited Premium Channels Walang limitasyong Mga Channel ng Premium

Direct TV from USA, Canada & UK Direktang TV mula sa USA, Canada & UK

Plus over 19,000+ Video On Demand Plus higit sa 19,000+ Video On Demand

. .

For new subscriptions only Para sa mga bagong subscription lamang

PHP 3,499 only PHP 3,499 lamang

BOX Network Packages Promo BOX Network Packages Promo

(Promo Period: January 01 - 31, 2018) (Panahon ng Promo: Enero 01 - 31, 2018)

Buy 4 TV Boxes Bumili ng 4 na TV Box

(Now! 3,499 per TV BOX Network) (Ngayon! 3,499 bawat TV BOX Network)

w/ Unlimited Channels + On Demand Videos w / Walang limitasyong Mga Channel + Mga Demand Video

Your Monthly Plan Subscription Fee Ang iyong Buwanang Plano ng Subscription Plan

PHP 499 each PHP 499 bawat isa

TV BOX PACKAGE INCLUDES: ANG PACKAGE SA TV BOX ay may kasamang:

- FREE 3 Days Instant Access to Over 19,000++ LIVE HD TV Channels & On Demand Videos (just like: Netflix, iFlix, Hooq, AppleTV, Cinema Shows & many more) - LIBRE 3 Araw Instant Access sa Higit sa 19,000 ++ LIVE HD TV Channels & On Demand Videos (tulad ng: Netflix, iFlix, Hooq, AppleTV, Mga Palabas sa Cinema at marami pa)

4 units - BOX NETWORK 4 na yunit - BOX NETWORK

4 pcs. 4 na mga PC. - Interactive Remote Control - Interactive Remote Control

4 pcs. 4 na mga PC. - Power Adaptor - Power Adapter

4 pcs. 4 na mga PC. - HDMI Cable - HDMI Cable

4 pcs. 4 na mga PC. - User Manual - User Manual

4 pcs. 4 na mga PC. - Packaging Box - Packaging Box

8 pcs. 8 piraso. – AAA Batteries - AAA Baterya

Buy 4 TV BOX - P3,499x4 = P13,996 Bumili ng 4 TV BOX - P3,499x4 = P13,996

+ P499.99x4 = P1,999 - Monthly Plan Subscription + P499.99x4 = P1,999 - Subscription ng Buwanang Plano

Buy 3 TV Boxes Bumili ng 3 TV Boxes

(Now! P3,499 per TV BOX Network) (Ngayon! P3,499 bawat TV BOX Network)

w/ Unlimited Channels + On Demand Videos w / Walang limitasyong Mga Channel + Mga Demand Video

Your Monthly Plan Subscription Fee Ang iyong Buwanang Plano ng Subscription Plan

PHP 599 each PHP 599 bawat isa

TV BOX PACKAGE INCLUDES: ANG PACKAGE SA TV BOX ay may kasamang:

- FREE 3 Days Instant Access to Over 19,000++ LIVE HD TV Channels & On Demand Videos (just like: Netflix, iFlix, Hooq, AppleTV, Cinema Shows & many more) - LIBRE 3 Araw Instant Access sa Higit sa 19,000 ++ LIVE HD TV Channels & On Demand Videos (tulad ng: Netflix, iFlix, Hooq, AppleTV, Mga Palabas sa Cinema at marami pa)

3 units - BOX NETWORK 3 unit - BOX NETWORK

3 pcs. 3 mga PC. - Interactive Remote Control - Interactive Remote Control

3 pcs. 3 mga PC. - Power Adaptor - Power Adapter

3 pcs. 3 mga PC. - HDMI Cable - HDMI Cable

3 pcs. 3 mga PC. - User Manual - User Manual

3 pcs. 3 mga PC. - Packaging Box - Packaging Box

6 pcs. 6 pcs. – AAA Batteries - AAA Baterya

Buy 3 TV BOX - P3,499x3 = P10,497 Bumili ng 3 TV BOX - P3,499x3 = P10,497

+ P599.99x3 = P1,799 - Monthly Plan Subscription + P599.99x3 = P1,799 - Subscription ng Buwanang Plano

Buy 2 TV Boxes Bumili ng 2 TV Boxes

(Now! P3,499 per TV BOX Network) (Ngayon! P3,499 bawat TV BOX Network)

w/ Unlimited Channels + On Demand Videos w / Walang limitasyong Mga Channel + Mga Demand Video

Your Monthly Plan Subscription Fee Ang iyong Buwanang Plano ng Subscription Plan

PHP 749 each PHP 749 bawat isa

TV BOX PACKAGE INCLUDES: ANG PACKAGE SA TV BOX ay may kasamang:

- FREE 3 Days Instant Access to Over 19,000++ LIVE HD TV Channels & On Demand Videos (just like: Netflix, iFlix, Hooq, AppleTV, Cinema Shows & many more) - LIBRE 3 Araw Instant Access sa Higit sa 19,000 ++ LIVE HD TV Channels & On Demand Videos (tulad ng: Netflix, iFlix, Hooq, AppleTV, Mga Palabas sa Cinema at marami pa)

2 units - BOX NETWORK 2 unit - BOX NETWORK

2 pcs. 2 mga PC. - Interactive Remote Control - Interactive Remote Control

2 pcs. 2 mga PC. - Power Adaptor - Power Adapter

2 pcs. 2 mga PC. - HDMI Cable - HDMI Cable

2 pcs. 2 mga PC. - User Manual - User Manual

2 pcs. 2 mga PC. - Packaging Box - Packaging Box

4 pcs. 4 na mga PC. – AAA Batteries - AAA Baterya

Buy 2 TV BOX - P3,499x2 = P6,998 Bumili ng 2 TV BOX - P3,499x2 = P6,998

+ P749.99x2 = P1,499 - Monthly Plan Subscription + P749.99x2 = P1,499 - Subscription ng Buwanang Plano

BOX Network Plan Promos BOX Network Plan Promos

(Promo Period: January 01 - 31, 2018) (Panahon ng Promo: Enero 01 - 31, 2018)

Add: 1 TV BOX Network Magdagdag ng: 1 TV BOX Network

with FREE 3 Days Instant Access to na may LIBRE 3 Araw Instant Access sa

400+ Live Premium TV Channels 400 + Live Premium Channels TV

Direct from USA, Canada & UK Direktang mula sa USA, Canada & UK

Plus 19,000+ On Demand Videos Plus 19,000+ On Demand Videos

*For a Limited Time Offer! * Para sa isang Limited Time Offer!

PHP 1,999* 1 Box PHP 1,999 * 1 Box

Add: 2 TV BOX Network Magdagdag ng: 2 TV BOX Network

with FREE 3 Days Instant Access to na may LIBRE 3 Araw Instant Access sa

400+ Live Premium TV Channels 400 + Live Premium Channels TV

Direct from USA, Canada & UK Direktang mula sa USA, Canada & UK

Plus 19,000+ On Demand Videos Plus 19,000+ On Demand Videos

*For a Limited Time Offer! * Para sa isang Limited Time Offer!

PHP 3,995* 2 Boxes PHP 3,995 * 2 Mga Kahon

Add: 3 TV BOX Network Magdagdag ng: 3 TV BOX Network

with FREE 3 Days Instant Access to na may LIBRE 3 Araw Instant Access sa

400+ Live Premium TV Channels 400 + Live Premium Channels TV

Direct from USA, Canada & UK Direktang mula sa USA, Canada & UK

Plus 19,000+ On Demand Videos Plus 19,000+ On Demand Videos

*For a Limited Time Offer! * Para sa isang Limited Time Offer!

PHP 5,995* 3 Boxes PHP 5,995 * 3 Mga Kahon